CSS Vertical Slide Menu Css3Menu.com


Názov: ŠK NOVOHRAD Lučenec 2013
Adresa, PSČ: Mierová 13/305, 98401 Lučenec
Tel.: 0948188377
e-mail: sknovohrad@gmail.com
IČO: 42308062 DIČ: 2023836848
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): Miroslav Beran tel.: 0905 188 377
Organizačno-právna forma: občianske združenie – nezisková organizácia
Bankové spojenie: 5045260503/0900