CSS Vertical Slide Menu Css3Menu.com


Funkcia Meno a priezvisko
Predseda klubu Miroslav Beran
Podpredseda klubu, ISSF manažér Peter Imre
Člen klubu Ingrid Dívaldová
Administratívna výpomoc Mgr. Radoslav Čičmanec